Thứ hai, ngày 22-05-2017
Công cụ làm việc cá nhânSố lượt truy cập:

installing easiest cool counters

Năm khẳng định giá trị và sức sống ASEAN


Nhìn lại năm đầu tiên của Cộng đồng ASEAN, ASEAN đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng trong việc củng cố, tăng cường liên kết và đoàn kết.

Bước khởi đầu thành công này là sức đẩy, sức bật để ASEAN tiếp tục vững bước trong năm 2017 - Năm kỷ niệm “vàng” của ASEAN, có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu tròn nửa thế kỷ ASEAN hình thành và phát triển.

Tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (Boracay, Philippines) từ ngày 19-21/2 vừa qua, các Bộ trưởng đã bàn cụ thể các ưu tiên để định hình ý tưởng và phương hướng cho hợp tác và liên kết của ASEAN trong cả năm 2017.    

Đảm bảo những giá trị nền tảng

Các Bộ trưởng đã thông qua chủ đề của năm ASEAN 2017 là "Chung tay tạo đổi thay, kết nối với toàn cầu"; nhất trí cao với 6 định hướng ưu tiên mà nước Chủ tịch Philippines đề xuất. Đó là xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân; thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực; tăng cường an ninh và hợp tác hàng hải; thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và dựa trên sáng tạo; nâng cao năng lực tự cường của ASEAN và đưa ASEAN trở thành hình mẫu của hợp tác khu vực.

Trước những diễn biến tình hình phức tạp, khó đoán định, các Bộ trưởng đề cao ý nghĩa, tầm quan trọng của đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm, những giá trị nền tảng đã, đang và sẽ tiếp tục bảo đảm thành công của ASEAN.

   

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Boracay, Philippines. (Nguồn: Bangkok Post)

Các Bộ trưởng nhất trí cần đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng Cộng đồng thực sự hướng tới người dân thông qua tăng cường liên kết ASEAN thực chất hơn, triển khai hiệu quả các kế hoạch hợp tác nhằm mang lại lợi ích và tác động cụ thể, thiết thực cho cuộc sống của người dân khu vực. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các biện pháp nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức ASEAN, trong đó có cập nhật Hiến chương ASEAN, bảo đảm văn kiện này phản ánh và đáp ứng nhu cầu tăng cường liên kết và hợp tác của Cộng đồng ASEAN, tinh giản và cải tiến thể thức họp ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, các nước chia sẻ ý nghĩa to lớn của sự kiện này, coi đây là dịp quan trọng để cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ASEAN, đồng thời tăng cường quảng bá đưa ASEAN đi vào cuộc sống, tăng cường nhận thức và ý thức của người dân về ý nghĩa và giá trị của Cộng đồng.

Các nước cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác với các đối tác thông qua nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN thành lập và dẫn dắt, từ đó tranh thủ thêm sự ủng hộ của các bên đối tác trong xây dựng Cộng đồng, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực.

Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm

Tiếp tục phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên trên tinh thần thiện chí, chân thành để ghi dấu ấn thành công của ASEAN trong năm kỷ niệm “vàng”.

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đã tham dự Hội nghị. Việt Nam đã tham gia và có nhiều đóng góp thực chất và cụ thể vào các nội dung thảo luận.