Thư tư, ngày 23-04-2014
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan


Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND.

Tổng đài Đại sứ quán:

Tel: (+66) 22515836-38; (+66) 22512552; (+66) 22517202

Fax: (+66) 22517203; (+66) 22517201                       

Email : vnemb.th@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-thailand.org/

Danh sách cán bộ Đại sứ quán

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Công tác

Điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Tất Thành

Đại sứ

Lãnh đạo Sứ quán

(+66) 26509675

2

Phạm Thành Nam

Tham tán

Lãnh đạo Sứ quán

(+66) 22515835

3

Đặng Thành Tiên

Tùy viên

Quốc phòng

Trưởng đại diện QV

(+66) 23839284

4

Vũ Tú Oanh

Tham tán

Cộng đồng

5

Trần Quang Pháp

Tham tán

TP. Lãnh sự

(+66) 25608979

6

Vũ Trấn Phong

Tham tán

TP. Nghiên cứu

(+66) 22534464

7

Ngô Th Liên

Tham tán

Nghiên cứu

8

Trần Văn Liên

Tham tán

Nghiên cứu

9

Nguyễn Việt Trung

Bí thư thứ nhất

Chánh Văn phòng

(+66) 22526006

10

Nguyễn Thành Hải

Bí thư thứ nhất

Trưởng đại diện TV

(+66) 26508454

11

Trần Mạnh Hùng

Bí thư thứ nhất

Lãnh sự (BHCD)

(+66) 26507525

12

Ngô Quang Trung

Bí thư thứ nhất

Nghiên cứu

13

Lê Mai Hương

Bí thư thứ nhất

Thư ký Đại sứ

14

Nguyễn Tiến Cường

Bí thư thứ nhất

Nghiên cứu

15

Lê Quang Hòa

Bí thư thứ nhất

Thương vụ

16

Nguyễn Thúy Hà

Bí thư thứ nhất

Lãnh sự

17

Nguyễn Bá Vi

Phó tùy viên Quốc phòng

Quân vụ

18

Đoàn Quang Thương

Phó tùy viên Quốc phòng

Quân vụ

19

Lê Duy Din

Bí thư thứ hai

KHCN

20

Nguyễn Văn Hiếu

Bí thư thứ hai

KHCN

21

Trần Mạnh Hải

Bí thư thứ hai

KHCN

22

Trần Đăng Thủy

Bí thư thứ ba

Kế toán

23

Trần Nguyên Thảo

Bí thư thứ ba

Nghiên cứu

24

Trần Minh Khôi

Bí thư thứ ba

Lãnh sự

25

Lê Thị Thanh Ngân

Tùy viên

Thương vụ

 

 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 16-04-2014